Các sự cố và vấn đề phần cứng chung

Đây là một chỉ mục lỗi phổ biến hoặc các vấn đề mà người dùng có liên quan đến Phần cứng. Thông báo! Hệ thống pin điện áp thấp. Nhấn F1 để tiếp tục hoặc F2 để chạy tiện ích thiết lập Độ phân giải màn hình của tôi bị mắc kẹt trên độ phân giải 640…